Smart board (älyhylly)

Smart board (älyhylly) is de laatste toevoeging aan de productenreeks van ATP. De werking is gebaseerd op de identificatie van het materiaal met behulp van RFID-technologie. Met de hulp van smart board kan men zowel boeken binnenbrengen als hun uitlening hernieuwen. Bovendien voorziet
de smart board een moderne oplossing voor het behandelen van uitgeleend leesmateriaal.
De smart board bestaat uit twee schermen die op verschillende hoogtes zijn geïnstalleerd. Op die manier kunnen kleine kinderen en mindervalide mensen de machine ook zelf gebruiken. De smart board is beschikbaar met deuren waarop een elektrische slot zich bevindt of zonder deuren. De smart board kan ingericht worden met boekendozen. Hierdoor wordt het gemakkelijker om hem leeg te maken.

Dankzij zijn veelzijdigheid en veiligheid kan de smart board ook gebruikt worden
buiten de bibliotheekwereld, zoals voor het beheer van het materiaal in de industrie, de uitbreidingen van diensttijd in de retail sector, of zelfs voor leningen van koopwaren in de openbare instellingen. Er zijn zoveel mogelijkheden!

Neem dan contact met ons op en wij zullen u meer vertellen over het winstpotentieel dat onze producten kunnen bieden aan uw bedrijf of uw gemeenschap.