Älyhylly I-automat

Den senaste nykomlingen i ATPs produktfamilj är I-automat, vars verksamhet baserar sig på materialidentifikation. Du kan använda I-automaten för återlämning och/eller omlåning av olika typer av media: böcker, CD, DVD och mediapaket. Därtill erbjuder I-automaten en utmärkt lösning att hantera reserverat material.
Du kan få två touchskärmar på olika höjd i automaten och då är vår lätthanterliga I-automat färdig att använda också för barn och personer med nedsatt rörelseförmåga.

I-automatens luckor kan förses med elektriska lås eller inga luckor alls enligt dina behov. I-automaten kan förses också med boklådor, som hjälper med tömningen.

Tack vare sin mångsidighet och säkerhet passar I-automaten inte bara för bibliotek, men också för andra näringslivsgren. I-automaten kan användas för materialhantering inom industrin, för förlängning av öppettider i allmänna detaljhandeln och även för materiallån i institutioner inom den offentliga sektorn.
Det finns otaliga möjligheter att utnyttja I-automaten funktioner!

Ta kontakt och vi berättar gärna mer om möjligheter hur ditt företag eller samfund kan tjäna mer med hjälp av våra produkter.