Återlämningsautomaten Venla

Redan i 15 år har vi varit en pålitlig leverantör av återlämningsautomater. Automaten Venla av den nya generationen är en modern och tillförlitlig lösning för återlämning och sortering av biblioteksmaterial.

Venla är en modulär återlämningsautomat, vars antal av inkast samt sorteringsvagnar kan fritt bestämmas. Det är också möjligt att förses automaten med sk. personalinkast för att underlätta materialsortering utan att störa kunders bokåterlämning.

Venla-helheten består av en automat med mjukvara och strukturer, bokvagnar för sortering, touchskärm, nödvändiga läsare (streckkods- eller RFID-läsare eller båda) samt kvittoskrivare. Automaten konstrueras på beställning, så den kommer att motsvara dina behov.

Behöver du något speciellt till automatens utseende eller design eller mjukvara, hittar vi nog den bästa lösningen, som är särskilt utarbetad till dig.