Vagnar

Mekanisk bokvagn
Priset på återlämningsautomaten innehåller en mekanisk bokvagn, där bottenhöjd justeras av materialvikten i vagnen. Vagnen är tillverkad av hållbart och lätt material: aluminium och polykarbonat, som garanterar lång livslängd och obesvärad hantering.

 

Elektrisk bokvagn
Bottenhöjden av denna vagn kan justeras elektriskt. Finns det bara lätt media, liksom tidningar eller CD-skivor, kan botten sänkas och på så sätt kan vagnens hela volym utnyttjas d.v.s. vagnen behövs tömmas mer sällan. Vid tömningen visar botten sin ergonomiska sida: den kan höjas till den optimala arbetshöjden. En tillägg till den ergonomiska aspekten är också vagnens justerbara körhandtag.

 

Ergovagn
Som det framgår av namnet, var vårt primära intresse i produktutvecklingen ergonomi. Ergovagnen staplar materialet i färdiga travar, varefter det är lätt att sortera materialet på rätta hyllor. Elektriskt justerbar lutning av botten möjliggör att justera höjden av boktraven enligt användarens arbetsställning.

Våra återlämningsautomer kan kombineras med olika bokvagnar. Alla vagnar passar också till äldre modell av återlämningsautomater, liksom Tuomas, som ännu är i bruk i några finska bibliotek och uppfyller fint sin funktion som återlämningsautomat, tack vare vårt omsorgsfulla underhåll. Alla våra bokvagnar har stora, kullagrade hjul som roterar 360 grader, vilket underlättar vagnens hantering. Också vagnens konstruktion gynnar materialets varsamma behandling.